Ouders
Samen met ouders

Op De Ommelander hebben we oog voor de rol van ouders in goed onderwijs. Daarom zoeken we veel contact met ouders en zijn we heel laagdrempelig. Dat betekent dat onze leerkrachten altijd goed bereikbaar zijn voor ouders. Samen met alle ouders werken we aan betrokkenheid bij de kinderen en bij de school. Ouders hebben bovendien inspraak op het beleid van De Ommelander via de Medezeggenschapsraad.

>> Maak een afspraak en kom langs!