- ALGEMENE INFO -

'Wij gaan voor klasse!'

Wij gaan voor KLASSE! Dat is het motto van de kinderen en het personeel van basisschool De Ommelander. Een fijne en laagdrempelige school in een groene en autovrije omgeving in Vredenburg in Arnhem-Zuid. Elk kind krijgt bij ons les op een manier die het beste past.

De Ommelander

De Ommelander is een katholieke basisschool met 240 leerlingen. We ontvangen kinderen uit verschillende wijken in Arnhem-Zuid, en daarbuiten. We bieden een veilige en leuke leeromgeving en een gevoel van thuis komen. En ook: onderwijs op maat dat net even anders is. Zo gaan wij voor KLASSE!

Onze identiteit

De Ommelander is een katholieke basisschool. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. Solidariteit en respect voor elkaar zijn voor ons vanzelfsprekend.

Als dialoogschool van Delta Scholengroep vinden wij dat verschillen er juist mogen zijn. We besteden aandacht aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen. We onderschrijven het belang van een gemeenschap waarbinnen ieder mens uniek is, en leren kinderen voor zichzelf en voor anderen op te komen.  

Onderwijs is maatwerk

Als sinds 2014 kiezen we op De Ommelander voor onderwijs dat net even anders is. We zoeken altijd naar het antwoord op de vraag ‘wat heeft dit kind nodig om zich te ontwikkelen?’ Het ene kind ontwikkelt zich snel, een ander heeft wat meer tijd nodig. Het antwoord is dus altijd maatwerk. Wij onderwijzen in basisgroepen per leerjaar en passende instructiegroepen voor onder meer rekenen, spellen en begrijpend lezen. Elke groep past bij de onderwijsbehoefte, de instructiebehoefte en de leerstijl van elk kind.

>> Meer weten? Lees de schoolgids

De Kernwaarden

Op De Ommelander gaan we voor KLASSE. Dat komt letterlijk terug in onze kernwaarden!
  • (K) - Kindgericht
  • (L) - Leren leren
  • (A) - Autonomie en zelfstandigheid
  • (S) - Samenwerkend leren
  • (S) - Sociaal
  • (E) - Emotioneel welzijn
>> Lees verder over KLASSE, de kernwaarden van De Ommelander.

Academische opleidingsschool

De Ommelander is een opleidingsschool voor studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO. Zij draaien mee op De Ommelander en leren zo alles over het vak van leerkracht. Studenten doen bij ons op school ook (afstudeer)onderzoek. Zo maken we het onderwijs samen beter. Voor De Ommelander is dat een verrijking van het onderwijsteam!

Nieuw schoolgebouw

De Ommelander trekt naar verwachting in 2022 samen met drie kindpartners in een compleet nieuw schoolgebouw aan de Slochterenweg. De nieuwbouw komt vlak naast de huidige school te staan. Onze basisschool biedt nu al een veilige, autovrije en groene speel- en leeromgeving voor kinderen. De school staat in de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid en biedt onderwijs aan kinderen uit de wijde omgeving.

De sloop is afgerond!